Oproepkrachten

Ben jij een medewerker die zo nu en dan wordt opgeroepen om werkzaamheden voor de universiteit te verrichten en is daarom geen vaste arbeidsomvang en/of zijn er daarom geen vaste werktijden met je afgesproken? In dat geval krijg je een oproepcontract aangeboden. Dit kan voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd zijn.

Je ontvangt een oproep schriftelijk of elektronisch minimaal 4 dagen van tevoren. Bij een latere oproep ben je niet verplicht aan de oproep gehoor te geven. Als de oproep binnen 4 dagen van tevoren wordt afgezegd of wordt gewijzigd, dan behoud je het recht op loon over de oorspronkelijke oproep.

Oproepovereenkomst 12 maanden of langer

Duurt je oproepovereenkomst 12 maanden of langer dan ontvang je na 12 maanden een aanbod voor een vaste arbeidsomvang. Deze vaste omvang is tenminste gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid in die voorafgaande periode van 12 maanden.

Accepteer je dit aanbod dan is er niet langer sprake van een oproepcontract en kan dit betekenen dat bij voortzetting in dezelfde functie een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Dit leidt er onder andere toe dat de vrijblijvendheid van het wel of niet werken verdwijnt. Je bent dan verplicht de afgesproken uren te werken. Je bent echter niet verplicht het aanbod te accepteren, omdat je bijvoorbeeld belang hecht aan het flexibel inzetbaar blijven en het op wisselende tijden willen werken. Het oproepcontract blijft dan geldig. Na elke 12 maanden ontvang je dan wel opnieuw een aanbod voor een vaste arbeidsomvang.

Declareren van uren

Je declareert de uren die je gemaakt hebt in BASS.

Loondoorbetaling bij ziekte 

Ben je ziek net voor of tijdens de periode dat je bent opgeroepen, dan heb je mogelijk recht op loondoorbetaling:

  • Ben je ziek tijdens een oproep dan heb je recht op doorbetaling;
  • Ben je ziek vlak voor geplande oproep: dan bestaat aanspraak op loondoorbetaling wanneer de oproep voor het werk schriftelijk of op basis van een duidelijke mondelinge afspraak vaststond.

Ben je op jouw eerste ziektedag niet werkzaam en/of niet ingeroosterd of opgeroepen, dan bestaat er geen recht op loondoorbetaling.

Voor vragen, neem contact op met jouw HR-medewerker.