Participatiewet

De Radboud Universiteit wil een inclusieve arbeidsorganisatie zijn waar iedereen zich thuis en gewaardeerd voelt, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen werken we aan oplossingen om kwaliteiten van mensen naar vermogen in te zetten en hen positief bij te laten dragen aan de doelen van de universiteit. Als maatschappelijke organisatie vinden wij een inclusieve arbeidsmarkt belangrijk. Help jij mee?

Meer informatie: joke.bruinse [at] ru.nl (coördinerend jobcoach)

Wet banenafspraak

Ondertussen zijn er binnen de universiteit heel wat mensen die ondanks een extra ondersteuningsbehoefte enorme bijdrages leveren aan onze organisatie. We zouden graag nog meer mensen aan willen trekken. Wil je binnen jouw team plek maken voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar weet je niet hoe?

  • In deze bijsluiter krijg je meer inzicht in de doelgroep en hoe je kunt begeleiden;
  • Er zijn verschillende functies waar je aan kunt denken, kijk in het functieboek.

Denk je dat er een mogelijkheid is in je team of afdeling? Laat het je leidinggevende of HR-adviseur weten.

Jobcoaching

Een medewerker die via de Participatiewet in dienst komt, heeft maximaal 3 jaar recht op jobcoaching. Een jobcoach biedt de medewerker, i.s.m. de naaste collega’s, extra ondersteuning in het werk. Het doel is dat de medewerker zelfstandig leert functioneren binnen een afdeling en doorgroeit naar een duurzaam dienstverband. De medewerker kan gebruik maken van een externe jobcoach. Het UWV subsidieert deze voorziening.

Begeleiding op de werkvloer

Elke medewerker met een extra ondersteuningsbehoefte krijgt een buddy aangewezen, een collega die begeleiding op de werkvloer geeft. Meer dan 60 medewerkers van de universiteit hebben de in company Harrie helpt training voor Buddy’s gevolgd. In deze training hebben zij handvatten gekregen om hun nieuwe collega goed te begeleiden. Wil je ook deelnemen? Laat het je leidinggevende of HR-adviseur weten.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met beleidsadviseur Koen van Heijster.

Contactafdeling