Mijn AOW-leeftijd

Vanaf een bepaalde leeftijd heb je recht op een basispensioen (AOW) van de overheid. De AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting op dat moment. Deze leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kun je jouw AOW-leeftijd berekenen. 

Bereken 

Algemene Ouderdomswet

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond en de AOW-leeftijd bereikt, heeft recht op AOW. Hoeveel AOW je krijgt, hangt af van hoeveel jaar je in Nederland hebt gewoond of gewerkt. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vind je meer informatie hierover

Voorlichtingsbijeenkomst ABP