Talentvolle academici

Tenure Track

Ben jij een talentvolle academicus (docent, onderzoeker en/of docent/PhD) en wil je  graag doorgroeien in de lijn UD-UHD-Hoogleraar? Dan is er kans dat de universiteit jou een tenure track aanbiedt. 

Als jij een tenure track krijgt aangeboden dan gaat het in het algemeen om een tijdelijk dienstverband van  maximaal 6 jaar. Dit geldt voor academici met een functie van onderzoeker, docent of docent-PhD. Bij het behalen van resultaatafspraken binnen de vastgestelde termijn is er vervolgens aan het eind een bevordering naar een UD-positie en een vast dienstverband. 

Career Track

Ben jij een academicus met een vast dienstverband bij de universiteit en heb jij de ambitie om door te groeien naar een hogere academische functie of een hoger academisch functieniveau? Dan is er kans dat de universiteit jou een career track aanbiedt. Career tracks kunnen worden afgesproken voor alle denkbare academische bevorderingsstappen.

Als jij een career track krijgt aangeboden dan gaat het om een loopbaantraject waarin jij je in een vastgestelde periode kan kwalificeren voor een hogere functie of functieniveau op basis van heldere resultaatafspraken. 

Kaders tenure en career track

De universiteit heeft een 'kader Tenure Track en Career Track' opgesteld. Het kader draagt bij aan een helder beeld en heldere verwachtingen voor academici die de potentie en ambitie voor een succesvolle academische carrière bij de Radboud Universiteit hebben. Het kader geldt voor alle faculteiten van de Radboud Universiteit, het Donders Centre for Cognitive Neuroimaging en de Radboud Docentenacademie.