Universitair functieordenen (UFO)

De functies bij de Radboud Universiteit zijn ingedeeld in zogenaamde functieprofielen. Deze zijn vastgelegd in het universitair systeem van functieordenen (UFO).

Universitair Functieordenen

Op basis van UFO krijgt iedere werknemer aan een Nederlandse universiteit een functieprofiel (een compacte beschrijving van een functie). Ieder profiel heeft een functieniveau.

In de handleiding staat meer informatie over de functieprofielen. Ook vind je daar een hulpmiddel waarmee je kunt kijken welke combinatie van kennis, houding en vaardigheden het beste bij een functie past.

Functieprofielen

Van elke medewerker wordt de functie ingedeeld in één of meer van de functieprofielen van UFO. Die functie-indeling is gebaseerd op de werkzaamheden van de medewerker. Deze werkzaamheden moeten aantoonbaar aan de werknemer zijn opgedragen. Bij de functie indeling wordt geen rekening gehouden met tijdelijke werkzaamheden.

Indeling

De leidinggevende van een groep of afdeling is verantwoordelijk voor het indelen van de functies. UFO wordt toegepast in twee stappen:

  1. Eerst wordt voor elke medewerker het functieprofiel gezocht dat het best bij zijn of haar werk past.
  2. Vervolgens: het bepalen van de zwaarte, het niveau van de functie.
    Bijvoorbeeld: Een medewerker (in dit geval een secretaresse) kan bijvoorbeeld secretaresse 4 of secretaresse 3 zijn.
    Het niveau van een functie wordt bepaald met zogenaamde indelingscriteria. Het salaris hangt af van het gekozen profiel en het niveau.

Voor een overzicht van alle functieprofielen en competenties heb je de volgende gegevens nodig:  Gebruikersnaam: ru /Login: rufo