Opzegtermijn

Als je je arbeidsovereenkomst wilt opzeggen, heb je een opzegtermijn. De opzegtermijn is:

  • 3 maanden als je langer dan twaalf maanden onafgebroken in dienst bent geweest;
  • 2 maanden in de overige gevallen, behalve als je korter dan 6 maanden in dienst bent geweest, dan is de opzegtermijn één maand;
  • 1 maand als je een dienstverband bent aangegaan na het bereiken van je AOW-leeftijd.

Meld je opzegging schriftelijk bij je leidinggevende. Meld dit ook bij de HR-medewerker van je afdeling.

De universiteit zegt op

Bovenstaande opzegtermijnen gelden ook voor de universiteit. De tijd die een eventuele ontslagprocedure via UWV of de kantonrechter in beslag neemt, wordt in mindering gebracht op de opzegtermijn. Wel moet altijd minstens 1 maand opzegtermijn overblijven.

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.