Vergoeding bij te laat opzeggen tijdelijk contract

Als je een tijdelijk contract hebt, krijg je meestal op tijd te horen of je contract wordt verlengd, de zogenaamde aanzegtermijn. Of de universiteit verplicht is dit aan je te laten weten, hangt af van de duur van je contract. Bij een contract:

  • van zes maanden of langer is de universiteit verplicht je uiterlijk één maand van tevoren te laten weten of je contract wel of niet verlengd wordt.
  • korter dan zes maanden, is de universiteit niet verplicht je te laten weten of je contract wel of niet verlengd wordt.

Als de universiteit niet of niet op tijd laat of je contract wordt verlengd, maar dit wel verplicht was, heb je recht op een vergoeding. Bij geen bericht heb je recht op één maandsalaris. Bij te laat bericht heb je recht op een evenredige vergoeding (naar rato). 

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.