Werkloosheid & werkloosheidsuitkering

De WW- en BWNU- uitkering

Ben je werkloos geworden door ontslag of het van rechtswege aflopen van een tijdelijk dienstverband, dan kun je aanspraak maken op een uitkering op grond van de wettelijke werkloosheidsregeling (WW). Je salaris, arbeidsverleden en leeftijd bepalen op het moment van ontslag de hoogte en duur van de uitkering 

De werkloosheidsuitkering (WW)

Als je na afloop van de arbeidsovereenkomst geen andere baan hebt dan kun je recht hebben op een werkloosheidsuitkering. Je kunt een WW-uitkering aanvragen vanaf 1 week vóór de ontslagdatum tot 1 week na de ontslagdatum. Het UWV verzorgt de uitvoering van de wettelijke werkloosheidsregeling. 

De Radboud universiteit betaalt geen WW-premie, maar is net als andere werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs verplicht eigen risicodrager voor de werkloosheidswet (WW). Dat betekent dat als je werkloos wordt, het UWV jouw WW-uitkering betaalt en de kosten verhaalt op de Radboud Universiteit.

Meer informatie: 

De bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (BWNU)

In aanvulling op de Werkloosheidswet hebben de Nederlandse universiteiten een eigen uitkeringsregeling bij werkloosheid. Om vast te kunnen stellen of je in aanmerking komt voor deze Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) maak je gebruik van het doorstroomschema (zie link hieronder). Visma Idella verzorgt de BWNU voor de universiteiten van Nederland. 

Meer informatie

Begeleiding naar werk

Begeleiding vóórdat je werkloos bent 

De Radboud Universiteit heeft de wettelijke re-integratieverplichting om medewerkers die dreigen werkloos te worden of al werkloos zijn geworden te begeleiden en te ondersteunen bij het zoeken naar ander werk.

De divisie HR heeft daarvoor speciale instrumenten ontwikkeld. Op het Radboud Ontwikkel Web gROW kun je op verschillende manieren aan de slag met jouw loopbaanontwikkeling: er is informatie over loopbaanontwikkeling, handige tests en tools, tijdelijk werk binnen en buiten de universiteit, een CV check en meer. Aan de inzet van deze instrumenten zijn geen kosten verbonden.

Heb jij een tijdelijke arbeidsovereenkomst dan geldt dat voordat je arbeidsovereenkomst afloopt je een mail krijgt van divisie HR waarin gewezen wordt op de mogelijke begeleiding. Je kunt de mobiliteitsadviseur benaderen voor de mogelijkheden om vroegtijdig begeleiding te krijgen via  WerknaarWerk [at] ru.nl

Begeleiding nadat je werkloos bent geworden

De Radboud Universiteit vindt het belangrijk dat je jouw loopbaan duurzaam kunt voortzetten bij een nieuwe werkgever. Daarom word je bij USG Restart aangemeld voor WW begeleiding. Met de adviseur van USG Restart ga je aan de slag om je loopbaankansen in de arbeidsmarkt optimaal te benutten.

Direct naar USG Restart