Vidi-beleid

In de CAO is bepaald dat een (potentiële) medewerker aan wie een Vidi-beurs wordt toegekend in vaste dienst komt. Dit betekent dat het geldende NWO-beleid (inbeddingsgarantie) in combinatie met de CAO bepalend is, i.c. dat de universiteit vooraf de volgende garanties geeft als een Vidi-beurs wordt toegekend:

  • Wetenschappelijke garantie: de faculteit geeft de garantie dat het onderzoeksvoorstel past binnen het onderzoeksbeleid en wetenschappelijke koers van de faculteit;
  • Arbeidsrechtelijke garantie: de Vidi-kandidaat krijg met inachtneming van de CAO bij toekenning van de beurs een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Het college van bestuur beschouwt de Vidi-rondes en de begeleiding van kandidaten als een extra mogelijkheid voor de ontwikkeling van (jong) talent. Daarmee biedt de universiteit extra carrièreperspectieven en werkzekerheid aan talentvolle medewerkers. Het college van bestuur vindt hierbij van belang dat met potentiële kandidaten tijdig het eerlijke gesprek wordt gevoerd. Het is voor een tijdelijke medewerker/kandidaat immers goed dat op tijd duidelijkheid wordt gegeven of het al dan niet goed is om voor een wetenschappelijke carrière te kiezen.