Flexibele werkduur

In de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) is de ‘flexibele werkduur’ opgenomen. De flexibele werkduur houdt in dat je met je leidinggevende een afspraak maakt die afwijkt van de standaard werkduur van 38 uur per week. Lees meer over de standaard werkduur.

De flexibele werkduur heeft geen gevolgen voor je salaris. Als je voltijd werkt, mag je twee uur per week afwijken. De flexibele werkduur bestaat uit twee varianten:

  1. Plusvariant: je krijgt 96 compensatie-uren bij 40 uur per week werken.
  2. Minvariant: je levert 96 vakantie-uren in bij 36 uur per week werken.

Compensatie-uren moet je opnemen in het jaar dat je ze opbouwt. Daarnaast moet je je vakantie-uren opnemen. Je mag aan het einde van het jaar niet meer dan 80 uur (naar rato) over hebben.

Voorwaarden

Je mag deelnemen aan de plusvariant flexibele werkduur, als:

  • Je vanaf 31 december van het voorafgaande kalenderjaar een verloftegoed hebt van maximaal 80 uren. Je moet dan wel voltijd hebben gewerkt. De vakantie-uren die je spaart voor een langdurige aaneengesloten verlofperiode of sabbatical leave tellen niet mee. Over deze verlofperiode moet je dan wel een schriftelijke afspraak met jouw leidinggevende hebben gemaakt.
  • Je schriftelijke afspraken met jouw leidinggevende maakt over de invulling van de flexibele werkduur voor het komende kalenderjaar.

Je hebt recht op deelname aan de minvariant flexibele werkduur, zolang:

  • Er geen problemen met de bedrijfsvoering ontstaan.
  • Je zelf schriftelijke afspraken maakt over het inplannen van de flexibele werkduur. Dit geldt voor het komende kalenderjaar.

Deelnemers aan de seniorenregeling en de regeling vitaliteitspact, student-assistenten op declaratiebasis en oproepkrachten kunnen geen gebruik maken van de flexibele werkduur.

Aanpassen variant

Als je bij de Radboud Universiteit komt werken, neem je standaard deel aan de plusvariant. Wil je deelnemen aan de minvariant of de standaard werkduur? Doe dit altijd in overleg met je leidinggevende. Vul het formulier Standaard en flexibele werkduur (docx, 65 kB) in. Lever het formulier in bij de HR-medewerker van je afdeling.

Bijlage Regeling Flexibele Werkduur

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.