Terug naar standaard werkduur

Als je aan het eind van het jaar meer dan 80 vakantie-uren (naar rato) over hebt, ga je verplicht terug van de plus-variant naar de standaard werkduur. Je contract wordt per januari omgezet naar de standaard werkduur.

Je kunt hiervan alleen afwijken als je aparte afspraken met je leidinggevende hebt gemaakt, waarbij je afspreekt dat je deze uren binnen een half jaar opneemt. Zorg dat dit schriftelijk is vastgelegd. Meld dit ook bij de HR-medewerker van je afdeling.

Als je het jaar erna minder dan 80 uur (naar rato) over hebt, dan kun je met je leidinggevende overleggen om per 1 januari weer terug te gaan naar de plusvariant. Bespreek dit op tijd met je leidinggevende.

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.