Decentrale arbeidsvoorwaardengelden

Uit de decentrale arbeidsvoorwaardengelden wordt een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden boven op de CAO geheel of gedeeltelijk gefinancierd. Het gaat om de volgende bestedingsdoelen:

 • Duurzame inzetbaarheid:
  - Loopbaanontwikkeling en mobiliteit
  - Vitaliteit, w.o. sportvergoeding
  - Vervanging bij ouderschapsverlof
  - Seniorenbeleid
 • Talentontwikkeling en persoonlijk leiderschap
 • Diversiteit en inclusie
 • Faciliteiten voor medezeggenschapsorganen