Reiskosten- en thuiswerkvergoeding

Je geeft per werkdag aan of je naar de campus bent gereisd of dat je thuis hebt gewerkt. Op basis hiervan ontvang je maandelijks je reiskosten- en/of thuiswerkvergoeding. 

Declareren

Je declareert je reis reiskosten en/ of de thuiswerkvergoeding per maand in BASS. Dit is mogelijk tot 3 maanden na afloop van de maand waarover je declareert.

Voor oproepkrachten en student-assistenten gelden de dagbedragen die in de reis- en verhuiskostenregeling staan. 

Declaratie indienen

Hiervoor kun je de handleiding Reisdagen woon-werkverkeer en thuiswerken gebruiken .

Reiskostenvergoeding

Als je je reis-/ thuiswerkkosten declareert, dan kun je een keuze maken tussen het declareren van OV-kosten en reiskosten voor eigen vervoer. Voor een eigen vervoermiddel ontvang je de dagvergoeding op basis van de reis- en verhuiskostenregeling. Hiervoor gelden verschillende bedragen voor de fiets en ander eigen vervoer (basisvergoeding). Wijzigt je eigen vervoer of verhuis je net over de grens, geef dit dan door aan je HR-medewerker. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de hoogte van je reiskostenvergoeding.

Eigen vervoer

De bedragen voor vergoeding van de reiskosten per eigen vervoer (fiets, auto, motor e.d.) zijn teruggerekend naar een vast bedrag per reisdag. Je reisafstand hiervoor is al ingevoerd in het declaratiesysteem. 

Openbaar vervoer

Maak je voor je woon-werkverkeer gebruik maakt van het openbaar vervoer (ook als de afstand 10 km of minder is), dan ontvang je een vergoeding die 75% of 100% bedraagt van de gemaakt OV kosten op basis van tweede klasse en goedkoopste wijze van reizen. Je hebt recht op een vergoeding van je abonnementskosten als deze ervoor zorgen dat je totale reiskosten daardoor minder zijn, dan de kosten van losse reizen. TC&O Mobydesk kan je hierover informeren en indien nodig kun je daar een abonnement aanvragen. Upload bij het declareren van deze kosten je transactieoverzicht van je op naam gestelde OV-chipkaart, een factuur van de OV-(abonnements)kosten of een ander betaalbewijs met rittenspecificatie. Je voert de totale werkelijke kosten in en het systeem rekent de hoogte van de reiskostenvergoeding OV automatisch uit (75% of 100%).

Recht op 75% of 100%?
Woon je meer dan 25 kilometer van de campus, heb je een arbeidsovereenkomst van twee jaar of korter, en kom je niet in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding, dan krijg je 100% vergoed gedurende maximaal twee jaar. In de andere gevallen ontvang je 75%.

De OV-fiets wordt niet vergoed. Indien je van zowel openbaar vervoer als OV-fiets gebruik maakt, krijg je dus alleen (een deel van) het openbaar vervoer vergoed.

Per werkdag kun je voor 1 vervoersoort de reiskosten declareren. Dus of alleen OV of alleen eigen vervoer.

Aanvullende reiskostenvergoeding

Het is mogelijk om een aanvullende reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer te ontvangen via het keuzemodel. Dit geldt ook als je geen reiskostenvergoeding krijgt, omdat je op een afstand woont van minder dan 11 km en niet met de fiets reist. Je moet wel dan je gereisde dagen opgeven in BASS.

Keuzemodel

Thuiswerkvergoeding

Werk je een dag thuis dan heb je recht op een thuiswerkvergoeding van €2,- per dag. Deze vergoeding geldt niet voor oproepkrachten, student-assistenten, studenten, freelancers en andere medewerkers zonder dienstverband waaronder beurspromovendi.

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling