Stage- en vrijwilligersvergoeding

Binnen Radboud Services wordt er een uniforme stage- en vrijwilligersvergoeding gehanteerd.

Stage

De stagevergoedingen, op basis van 40 uur per week, zijn:

  • Voor WO- en HBO-studenten € 328 bruto per maand.
  • Voor stages op MBO-niveau € 191 bruto per maand.

De stagevergoeding geldt voor stages van één maand of langer. Indien de stagiair geen gebruik kan maken van een OV-studentenkaart voor het reizen tussen de woning en de stageplek dan ontvangt de stagiair een reiskostenvergoeding van € 0,21 per kilometer. De personeelsfunctionarissen zorgen voor de stage-overeenkomst.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers krijgen een standaard vrijwilligersvergoeding. Deze is onbelast en hoeft niet aan de Belastingdienst doorgegeven te worden. Als vrijwilligers een hoger bedrag ontvangen voor vrijwilligerswerk, dan is er sprake van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk en moet de vergoeding worden belast voor de loon- en inkomstenbelasting. We hanteren drie categorieën van vrijwilligers:

  • Een vrijwilliger is 22 jaar of ouder. De vergoeding is dan maximaal € 5,00 per uur, met een maximum van € 170 per maand en € 1.700 per jaar. 
  • Een vrijwilliger is jonger dan 22 jaar. De vergoeding is dan maximaal € 2,75 per uur, met een maximum van € 170 per maand en € 1.700 per jaar. 
  • Een vrijwilliger ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Dan mag de vergoeding maximaal € 170 per maand en € 1.700 per jaar zijn. 

De maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor de inzet van de vrijwilliger.