Vergoeding kosten dienstreizen

Voor buitenlandse dienstreizen dien je vooraf een reisaanvraag in. Nadat deze reisaanvraag is goedgekeurd ontvang je een definitief reisaanvraagnummer en dit nummer kun je alleen gebruiken bij het boeken van je reis bij VCK Travel (vervoer, verblijf en congreskosten). 

Als je voor je werk een reis maakt, mag je de overig gemaakte kosten zoals plaatselijk vervoer en maaltijden declareren. Dit doe je in BASS. 

Vervoer

Openbaar vervoer

In principe reis je met openbaar vervoer. In de trein mag je eersteklas reizen. 

Als je vaker met de trein voor je werkt reist en dit voordeliger is, mag je een trajectkaart of ander kortingsabonnement kopen. 

Eigen vervoer, taxi, vliegtuig

Als reizen met openbaar vervoer niet (goed) mogelijk is, dan mag je met een eigen vervoermiddel reizen. 

Als reizen met openbaar vervoer én reizen met een eigen vervoermiddel niet (goed) mogelijk is, mag je gebruik maken van een taxi, gehuurd vervoermiddel of vliegtuig.

Andere vervoersmiddelen boek je tegen het laagste, veilige tarief. Als je in een hogere klasse wilt reizen, bijvoorbeeld vliegen in Business Class, dan moet je vooraf om schriftelijke toestemming vragen. Deze toestemming wordt bijna nooit verleend. 

Bespreek dit voor je reis met je leidinggevende, zodat je geen problemen krijgt bij het indienen van je declaratie.

Vergoeding

De vergoeding die je krijgt hangt af van je vervoermiddel.

  • Openbaar vervoer, taxi, gehuurd vervoermiddel, vliegtuig: werkelijk gemaakte kosten
  • Eigen vervoermiddel: € 0,23 per kilometer

Verblijfskosten

Binnenlandse reizen

Voor binnenlandse reizen krijg je maximaal € 200 per 24 uur vergoed. 

Buitenlandse reizen

Voor buitenlandse reizen bestaat er een maximale vergoeding. Deze gaat uit van de tarieflijst van de Rijksoverheid.

Reisvergoeding van derden

Als je al een vergoeding krijgt van je dienstreis, bijvoorbeeld van degene die je heeft uitgenodigd, dan mag je dit bedrag niet nog eens bij de Radboud Universiteit declareren. Let erop dat een reisvergoeding van derden je integriteit niet in gevaar brengt. 

Als je bij de Radboud Universiteit een contract hebt waarbij reis- en verblijfkosten zijn inbegrepen, dan mag je deze kosten niet nog eens declareren.  

Contact

Hulp nodig? Neem dan contact op met:

Contactafdeling