Nevenwerkzaamheden

Het opgeven van andere werkzaamheden die je naast je werk bij de universiteit uitvoert.

  • Meldingsplichtige nevenfuncties

    In sommige gevallen moet er toestemming worden verleend voor het mogen uitvoeren van een nevenfunctie.

  • Nevenwerkzaamheden vermelden

    Je mag nevenwerkzaamheden uitvoeren naast je functie aan de Radboud Universiteit. Geef het wel aan als je dit soort nevenwerkzaamheden uitvoert. Zorg er ook voor dat deze werkzaamheden je werk aan de universiteit niet in de weg staan.

  • Veel gestelde vragen over nevenwerkzaamheden

    Rondom het onderwerp nevenwerkzaamheden kunnen er veel vragen ontstaan, zoals wat er onder nevenwerkzaamheden valt.