Ontwikkelingsdagen

Op basis van de cao heb je recht op drie ontwikkelingsdagen per jaar. Deze dagen zijn bedoeld voor ontwikkeling en scholing in het kader van Erkennen en Waarderen en/of Duurzame Inzetbaarheid. Binnen de Radboud Universiteit zijn de ontwikkelingsdagen onderdeel van de ontwikkelingsafspraken in het jaargesprek.

Je kunt de dagen inzetten voor verschillende activiteiten om je eigen duurzame inzetbaarheid te vergroten, bijvoorbeeld:

  • Het opzetten van een eigen ontwikkelproces en ontwikkelactiviteiten; 
  • Training of cursus, die niet onder de Scholingsfaciliteitenregeling valt. Denk aan training, coaching of een cursus die van positieve invloed is op jouw functioneren in al zijn facetten, bijvoorbeeld een cursus zelfinzicht en een programma over vitaliteit en gezondheid.  
  • Workshops of seminars voor bijvoorbeeld het opdoen van inspiratie, kennis en netwerkcontacten ter bevordering van je eigen ontwikkeling. 
  • Netwerken of stage, zowel binnen als buiten de Radboud Universiteit (een dagje meelopen);
  • Vrijwilligerswerk met een helder ontwikkelingscomponent.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van initiatief. Uiteraard zal je leidinggevende, bijvoorbeeld tijdens het jaargesprek, vragen naar je ontwikkelingsbehoefte en de invulling van je ontwikkelingsdagen. In overleg met je leidinggevende maak je afspraken over de concrete invulling.

ontwikkeling van een plant

Goed om te weten

  • Je kunt ontwikkelingsdagen niet verkopen: het zijn geen vakantiedagen. 
  • Er is geen budget gekoppeld aan de ontwikkelingsdagen, alleen werktijd.
  • Niet-gebruikte ontwikkelingsdagen vervallen automatisch aan het einde van het kalenderjaar, tenzij je met je leidinggevende hebt afgesproken de ontwikkelingsdagen mee te nemen naar het volgende kalenderjaar. Leg deze afspraak schriftelijk vast in bijvoorbeeld het verslag van het jaargesprek.

Opleidingsaanbod Radboud Universiteit

Om je te ondersteunen in je werk en bij het verwezenlijken van je ambities, heeft de Radboud Universiteit een eigen hoogwaardig en divers opleidingsaanbod. In de online leeromgeving gROW van de universiteit kun je trainingen, workshops, programma’s en e-learnings volgen waarmee je je ambities kunt realiseren en kunt werken aan je duurzame inzetbaarheid. 

Inloggen gROW