Ontwikkelingsdagen

Iedere medewerker heeft jaarlijks de beschikking over ten minste twee ontwikkelingsdagen om te kunnen werken aan persoonlijke duurzame inzetbaarheid. Je kunt deze dagen bijvoorbeeld inzetten voor trainingen die de universiteit actief aanbiedt als onderdeel van de duurzame inzetbaarheid, voor stages op een andere werkplek binnen de universiteit of voor externe trainingen. 

In de CAO staat dat medewerkers de gelegenheid krijgen hun vaardigheden en competenties te blijven ontwikkelen en dat die twee ontwikkelingsdagen daarvoor zijn bedoeld. De universiteit heeft hier geen specifiek nader beleid voor ontwikkeld. Reden hiervan is dat de ontwikkeling van de medewerker sowieso voortdurende aandacht van de leidinggevende en HR heeft. Binnen de Radboud Universiteit zijn de ontwikkelingsdagen wel onderdeel gemaakt van de ontwikkelingsafspraken in het jaargesprek. 

Je kunt ontwikkelingsdagen sparen als je voor het einde van het jaar een schriftelijke afspraak met je leidinggevende hebt gemaakt. Indien er geen afspraak is gemaakt, vervallen niet-gebruikte ontwikkelingsdagen bij het einde van het kalenderjaar. Ontwikkelingsdagen zijn geen vakantiedagen en niet verkoopbaar. Niet-benutte ontwikkelingsdagen vervallen bij het einde van het dienstverband. 

Ga naar de online leeromgeving ‘gROW’ voor informatie over loopbaanontwikkeling, tests en tools.