Persoonlijk leiderschap

Als medewerker toon je persoonlijk leiderschap door zelf de regie te nemen over je werk en je loopbaan. Doe werk dat jij leuk vindt en blijf je ontwikkelen in de richting die jij wilt. Blijf daarbij in dialoog met je leidinggevende over de richting waarin je je wilt ontwikkelen. Je leidinggevende kan je helpen om je doelen te laten aansluiten bij de doelen van de organisatie. 

Gedrag 

De visie op leiderschap van de Radboud Universiteit heeft 4 thema’s. Deze thema’s zijn uitgewerkt in gedrag. Deze kun je gebruiken om je persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. 

Thema 1: Visie en strategie

 • Je vertaalt doelen van je eenheid naar je eigen werkzaamheden.
 • Je kijkt over de grenzen van je eigen vakgebied en legt verbanden.
 • Je speelt een actieve rol in relevante professionele netwerken.
 • Je brengt nieuwe ideeën en neemt initiatief.
 • Je bent flexibel in je gedrag.

Thema 2: Realisatiekracht

 • Je creëert overzicht en stelt prioriteiten.
 • Je gaat effectief om met tijd en middelen.
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen.
 • Je zet doelen en genomen besluiten om in daden.  
 • Je draagt bij aan oplossingen.
 • Je houdt je aan je afspraken. 
 • Je legt een eigen standpunt op tafel. 
 • Je luistert naar de mening van anderen.
 • Je staat open voor kritiek en gaat in dialoog.

Thema 3: Verbinden

 • Je bent open en kritisch.
 • Je geeft en vraagt feedback.
 • Je kunt je verplaatsen in een ander en let op het effect van je gedrag.
 • Je respecteert dat anderen afwijkende ideeën en werkwijzen (kunnen) hebben.
 • Je investeert in collegiale relaties.
 • Je toont betrokkenheid bij het werk van collega’s.
 • Je handelt niet alleen uit persoonlijk belang en gunt collega’s successen.

Thema 4: Ontwikkelen en waarderen

 • Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling en loopbaan.
 • Je reflecteert op en houdt rekening met je sterke en zwakke kanten.
 • Je werkt continu aan het verbeteren van je professionele handelen.
 • Je let op je fysieke en mentale gezondheid.
 • Je bewaakt je werk-privébalans.
 • Je accepteert je grenzen en zoekt op tijd ondersteuning.
 • Je herkent de kwaliteiten en successen van collega’s.
 • Je geeft complimenten en waardering.

Ontwikkeling 

In de online leeromgeving gROW worden verschillende cursussen aangeboden om je persoonlijk leiderschap te ontwikkelen.

Bekijk in gROW

E-learnings

Ontwikkel je persoonlijk leiderschap met e-learnings. E-learnings kun je op elk moment volgen. Je hebt geen toestemming nodig van je leidinggevende. Bekijk: 

Training 'Omgevingsfeedback'

In de training Omgevingsfeedback leer je feedback vragen aan collega's over hoe ze jou in je rol ervaren.

Training ‘Persoonlijk leiderschap’

Volg voor meer verdieping de training Persoonlijk leiderschap. De training wordt regelmatig aangeboden. Om deel te nemen, moet je overleggen met je leidinggevende. Aan de training zijn kosten verbonden. De training bestaat uit: 

 • Een intakegesprek
 • 2,5 losse trainingsdagen
 • Tussentijdse opdrachten

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling