Jaaropgave voor belastingaangifte

Met je jaaropgave kun je je belastingaangifte controleren. Je krijg je jaaropgave van het afgelopen jaar in maart van dit jaar. Je krijgt één jaaropgave, ook als je meerdere aanstellingen hebt. Als je een transitievergoeding hebt gekregen, ontvang je daarvan een aparte jaaropgave.

Het inkomen waarover je belasting betaalt, wordt berekend door de bijdrage voor pensioen en aanvullende inkomensverzekering van je brutosalaris af te trekken. Je betaalt belasting over het bedrag dat overblijft. Dit bedrag is lager dan je brutosalaris.

Download jaaropgave

Uitleg jaaropgave

In je jaaropgave vind je een aantal termen die op je belastingaangifte voorkomen. Lees wat deze termen betekenen:

  • Loon bij loonbelasting/premie volksverzekeringen: Het bedrag waarover je werkgever loonbelasting/premie zorgverzekeringen (loonheffing) heeft ingehouden. Bij je aangifte inkomstenbelasting geef je dit bedrag aan loon op.
  • Ingehouden loonheffing/premie volksverzekeringen: Het bedrag dat je werkgever op je brutoloon heeft ingehouden. Dit bedrag geef je op in je aangifte inkomstenbelasting.
  • Verrekende arbeidskorting: Het bedrag aan arbeidskorting dat je werkgever heeft verrekend met het reguliere loon (het loon waarop je werkgever de loonbelastingtabellen heeft toegepast).
  • Verrekende levensloopkorting: Het bedrag van de levensloopkorting dat je werkgever heeft toegepast.

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling