Gevolgen Keuzemodel

Je bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van jouw keuze(s). Nadelige gevolgen zijn niet te verhalen op de Radboud Universiteit. Een definitieve keuze kun je niet meer veranderen. Controleer jouw aanvraag dus goed.

Sociale uitkeringen

Een keuze die je maakt, kan gevolgen hebben voor de berekening van uitkeringen die gekoppeld zijn aan je salaris: 

  • Werkloosheidsuitkering
  • Arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Toeslag voor kinderopvang

Dit komt omdat je salaris lager is als je bijvoorbeeld je salaris, vakantie-uitkering of eindejaarsuitkering ruilt voor bijvoorbeeld vakantiedagen of een internetvergoeding. 

Geen gevolgen

Je keuzes hebben geen gevolgen voor de hoogte van je vakantie- en eindejaarsuitkering en je pensioenopbouw.

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling