Opties in Keuzemodel

In het Keuzemodel kun je salaris, vakantie-uren, vakantiegeld of je eindejaarsuitkering ruilen voor een (aanvullende) vergoeding van kosten. Je kunt ook vakantie-uren kopen of verkopen. Bijvoorbeeld, je kunt (een deel van) jouw belaste eindejaarsuitkering ruilen voor een onbelaste reiskostenvergoeding. Of je kunt je vakantie-uren verkopen voor extra inkomsten.

Ruilkeuzes

In het Keuzemodel ruil je ‘bronnen’ voor ‘doelen’. Dat wat je inzet, zijn ‘bronnen’. Wat je daarvoor terugkrijgt, zijn ‘doelen’.  Je kunt bijna alle bronnen inzetten voor alle doelen. Je kunt alleen geen ‘geld voor geld’ ruilen: je salaris, vakantiegeld of eindejaarsuitkering inzetten voor extra inkomen.

Bronnen

Bekijk per bron wat je kunt inzetten en waar je rekening mee moet houden.

 

Salaris

Je kunt een deel van je salaris inzetten. Het bedrag dat je inzet wordt tijdens 6 maanden in gelijke bedragen ingehouden. Je brutosalaris mag niet lager worden dan het wettelijk bruto minimumloon. Dit wordt automatisch berekend in BASS.

Een keuze die je maakt, kan gevolgen hebben voor de berekening van uitkeringen die gekoppeld zijn aan je salaris. Lees meer over gevolgen van keuzes in Keuzemodel.

Vakantie-uren

Je kunt vakantie-uren* verkopen en de waarde inzetten voor één van de doelen. Een vakantie-uur heeft een waarde van 0,704 procent van het bruto maandsalaris op de eerste dag van de maand waarin je de keuze maakt.

 • Je kunt alleen hele uren inzetten.
 • Je mag maximaal 76 vakantie-uren per jaar inzetten.
 • Je mag alleen vakantie-uren inzetten die geregistreerd zijn in het verlofregistratiesysteem van de Radboud Universiteit.

Vakantie-uren verkopen levert je fiscaal voordeel op, behalve als je vakantie-uren inruilt voor extra inkomen.

*Onder vakantie-uren worden verstaan: de bovenwettelijke vakantie-uren die je dit kalenderjaar hebt ontvangen, de bovenwettelijke vakantie-uren van voorgaande jaren die je nog niet hebt opgenomen en compensatie-uren van het dit kalenderjaar. Je kunt minimaal 1 vakantie-uur en maximaal 76 vakantie-uren per kalenderjaar inzetten. 

Vakantiegeld 

Je kunt een deel je vakantiegeld inzetten tot en met 31 april van dat jaar. Je vakantiegeld mag niet lager worden dat het wettelijk vastgestelde minimum vakantiegeld. Dit wordt automatisch berekend in BASS. 

Een keuze die je maakt, kan gevolgen hebben voor de berekening van uitkeringen die gekoppeld zijn aan je salaris. Lees meer over gevolgen van keuzes in Keuzemodel.

Eindejaarsuitkering 

Je kunt je hele eindejaarsuitkering inzetten tot en met 31 oktober van dat jaar. Er zijn geen verdere voorwaarden.

Een keuze die je maakt, kan gevolgen hebben voor de berekening van uitkeringen die gekoppeld zijn aan je salaris. Lees meer over gevolgen van keuzes in Keuzemodel.

Doelen

Bekijk per doel wat je kunt krijgen en waar je rekening mee moet houden.

 

Reiskosten woon-werkverkeer (aanvulling) 

Belastingvrij: ja. 

Ontvang een aanvullende reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Reiskosten die je al van de Radboud Universiteit vergoed hebt gekregen worden hiervan afgetrokken. Lees meer over de vergoeding reiskosten woon-werkverkeer.
Vul je vergoeding reiskosten woon-werkverkeer aan tot 23 cent per gereisde kilometer. Je kunt dit alleen doen:

 • als je naar de campus bent gereisd voor het werk;
 • als je deze declaratie voor reiskosten woon-werkverkeer hebt ingevoerd in BASS;
 • als deze declaratie is verwerkt door de Salarisadministratie. 

Je kunt ook als je geen reiskostenvergoeding krijgt, omdat je op een afstand woont van minder dan 11 km en niet met de fiets reist een aanvullende reiskostenvergoeding aanvragen via het Keuzemodel. Je moet dan je gereisde dagen opgeven in BASS.

Fiets kopen 

Belastingvrij: ja. 

Ontvang maximaal één keer per drie jaar een vergoeding voor een nieuwe fiets en accessoires, zoals een fietsverzekering of een helm. Dit mag een gewone of elektrische fiets zijn. Het is ook mogelijk om in plaats van een nieuwe fiets een nieuwe accu voor een elektrische fiets en/of een grote onderhoudsbeurt van een fiets te declareren. Je kunt maximaal €1500,- via het keuzemodel inzetten. Over dit bedrag heb je dan belastingvoordeel.

 • Je fietst op meer dan de helft van de dagen dat je werkt (gedeeltelijk) naar de universiteit.
 • Je hebt de fiets gekocht terwijl je in dienst was bij de universiteit.
 • Je moet alle kosten in een keer opvoeren.
 • Je voegt je factuur, betaalbewijs en verklaring van het gebruik van de fiets bij in BASS. 

 

Scholingskosten 

Belastingvrij: ja. 

Ontvang een aanvullende vergoeding voor kosten voor een studie of opleiding.

 • Minimaal 50 procent van de scholingskosten worden door de Radboud Universiteit vergoed. 
 • De scholingskosten die je al van de Radboud Universiteit vergoed hebt gekregen worden van de aanvullende vergoeding afgetrokken.
 • Je voegt je factuur en betaalbewijs van de studie of opleiding bij in BASS.  

 

Vakbondscontributie 

Belastingvrij: ja. 

Ontvang een vergoeding voor betaalde vakbondscontributie. Denk aan de vakbondsorganisaties FNV, CNV, AOb en AC/FBZ.

 • Kosten voor een beroepsorganisatie kun je niet opvoeren in het Keuzemodel.
 • Je voegt je factuur en betaalbewijs of jaaropgave van de vakbond bij in BASS. 

 

Vakliteratuur, congres, seminar, symposium 

Belastingvrij: ja. 

Ontvang een aanvullende vergoeding voor kosten voor vakliteratuur, een congres, seminar of symposium.

 • Kosten die je al van de Radboud Universiteit vergoed hebt gekregen wordt hiervan afgetrokken.
 • Je voegt je factuur en betaalbewijs van je uitgaven bij in BASS.

 

Extraterritoriale kosten 

Belastingvrij: ja. 

Ontvang een vergoeding als je vanuit het buitenland bij de Radboud Universiteit komt werken, of door de Radboud Universiteit naar het buitenland wordt gestuurd. 

 • De 30 procent-regeling is op jou niet van toepassing. 
 • Je ontvangt geen vergoeding voor extraterritoriale kosten van de Radboud Universiteit.
 • Je voegt je factuur en betaalbewijs van je uitgaven bij in BASS.  

 

Budget kunst-, cultuur- en sportvergoeding 

Belastingvrij: ja. 

Ontvang een vergoeding voor kunst-, cultuur- en sportvergoeding. Je kunt dit gebruiken voor activiteiten of cursussen op het gebied van kunst en cultuur of een sportabonnement. De maximale vergoeding die je kunt krijgen is € 120 (naar rato van je dienstverband).

Je voegt je factuur en betaalbewijs van je activiteit of sportabonnement bij in het keuzemodel.

Voorbeelden kunst-, cultuur- en sportvergoeding

 • Sportabonnementen en lidmaatschap van een sportvereniging, ook van het Radboud sportcentrum;
 • Cursussen op het gebied van kunst en cultuur, zoals theater, muziek, tekenen, schilderen, fotografie, dans etc. ook die van de Personeelsvereniging;
 • Lidmaatschap van een club op het gebied van kunst en cultuur, zoals theater, muziek, tekenen, schilderen, fotografie, dans etc.;
 • Museumbezoek of museumjaarkaart;
 • Bezoek aan theater en bioscoop;
 • Abonnement openbare bibliotheek.

 

Wat valt er niet onder?

 • Sportkleding en sportschoenen;
 • Sportattributen zoals tennisracket, hockeystick, fitnessapparatuur enz.

 

Extra vakantie-uren

Belastingvrij: niet van toepassing.

Ontvang extra vakantie-uren voor een deel van je salaris, vakantiegeld en/of eindejaarsuitkering. Je kunt maximaal 76 extra vakantie-uren krijgen, of 16 uren als je gebruik maakt van de Seniorenregeling. Deze extra vakantie-uren worden komen bij je saldo bovenwettelijke vakantie-uren van het jaar waarin de ruilkeuze is gemaakt. Of je spaart ze overeenkomstig de Regeling meerjaren spaarmodel vakantie-uren.

 • Je kunt alleen hele vakantie-uren krijgen. 
 • Je kunt deze vakantie-uren niet inzetten voor andere doelen.  

 

Extra inkomen 

Belastingvrij: nee.

Ontvang een vergoeding voor vakantie-uren die je inlevert. Een keuze die je maakt, kan gevolgen hebben voor de berekening van uitkeringen die gekoppeld zijn aan je salaris. Lees meer over gevolgen van keuzes in Keuzemodel.

 • Je kunt alleen uren verkopen boven het wettelijk minimum aantal vakantieuren.
 • Je kunt maximaal 38 vakantie-uren verkopen. 

Veel gestelde vragen

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling