Extraterritoriale kosten

Extraterritoriale  kosten zijn de extra kosten die een medewerker in redelijkheid maakt omdat deze persoon tijdelijk buiten het land van herkomst verblijft voor het verrichten van zijn werkzaamheden. Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst.