Salarisstrook

Iedere werknemer in dienst ontvangt een salarisstrook. Hier staat op wat je verdient. Je downloadt je salarisstrook zelf in BASS. 

Salarisstrook downloaden

Uitleg salarisstrook

Hieronder zie je een voorbeeld van de salarisstrook. Bij elk nummer worden de genoemde termen uitgelegd. Het kan handig zijn om je eigen salarisstrook bij de hand te houden, zodat je snel kunt opzoeken waar je meer over wil weten.

1. Berekening salaris

In dit blok vind je gegevens die de salarisadministratie gebruikt om je salaris te berekenen.

 • Schaal/Stap: je salarisschaal en de trede waarin je bent ingedeeld.
 • Geplande afloopdatum: de geplande datum waarop je arbeidsovereenkomst eindigt.
 • ABP Jaarinkomen: je ABP jaarsalaris. Hierop baseert pensioenfonds ABP hoeveel pensioenpremie jij en je werkgever betalen.
 • Wettelijk minimumloon: het wettelijk minimumloon voor fulltime werknemers van 23 jaar en ouder.
 • Loonheffingskorting: toepassen loonheffingskorting J (ja) of N (nee).
 • Periodiek: de maand waarin je salarisverhoging krijgt, als je nog niet aan het maximum van je schaal zit.
 • Laatste dag overeenkomst: de datum waarop je arbeidsovereenkomst eindigt.
 • Bijzonder tarief loonheffing: het percentage loonbelasting voor incidentele betalingen zoals je vakantiegeld.
 • Fiscaal jaarloon v.j.: je belastbaar inkomen van vorig jaar (v.j.). Dit bedrag bepaalt je percentage bijzonder tarief voor het huidige jaar.
 • Auto / lease-auto: heb je een auto van de zaak J (ja) of N (nee).
 • Bruto uurloon: je fulltime bruto salaris per maand volgens de salarisschaal gedeeld door 165.
 • Uren p/w: het aantal uur dat je wekelijks werkt volgens je arbeidsovereenkomst.
 • Onbepaalde tijd: heb je een contract voor onbepaalde tijd J (ja) of N (nee).
 • Schriftelijk contract: heb je een schriftelijk contract J (ja) of N (nee).
 • Oproepcontract: heb je een oproepcontract J (ja) of N (nee).
 • Parttimefactor deze mnd: het aantal uren dat je maandelijks gemiddeld werkt ten opzichte van een fulltime baan. Factor 100,00 is 38 uur per week.
 • Belastingcode: een code van de belastingdienst. Het geeft aan waar je belasting betaalt en waar je sociaal verzekerd bent.
 • Arbeidskorting: pas je arbeidskorting toe J (ja) of N (nee). Dit heb je zelf aangegeven op je loonbelastingverklaring.
 • Loonheffingskorting: pas je loonheffingskorting toe J (ja) of N (nee). Dit heb je zelf aangegeven op je loonbelastingverklaring.

2. Berekening netto salaris

In dit blok staan de omschrijvingen van de bedragen die je ontvangt en de bedragen die op je salaris worden ingehouden. In de kolommen zie je waarop de bedragen van toepassing zijn, bijvoorbeeld je brutosalaris, pensioenkosten of loonheffingen. De som van de totalen uit deze kolommen is het bedrag wat je op je rekening gestort krijgt. Dit is het nettosalaris.

 • Permanente bestanddelen salaris: de vaste onderdelen van je salaris. Bijvoorbeeld je brutosalaris, pensioenpremies, premie collectieve inkomensverzekering en loonheffing.
 • Incidentele bestanddelen salaris: de onderdelen van je salaris die op bepaalde momenten voorkomen. Bijvoorbeeld vakantiegeld, overwerk of  onregelmatigheidstoeslag.
 • Overige bestanddelen salaris: Alle overige netto te ontvangen of netto in te houden onderdelen van je salaris  worden hier vermeld. Bijvoorbeeld reiskostenvergoeding, lidmaatschap van de personeelsvereniging, onkostenvergoeding of internetvergoeding.               

3. Loonheffing                                                

Loonheffing is belasting die verplicht wordt ingehouden op je salaris. Dit is wettelijk bepaald en gebeurt automatisch. In de eerste kolom vind je de bedragen die in de maand waarop de loonstrook betrekking heeft worden ingehouden. In de tweede kolom worden de loonheffingen van het hele jaar opgeteld.

 • Heffingsloon: het bedrag waarover je loonheffing berekend wordt.
 • Loonheffing: het bedrag aan loonheffing dat verplicht moet worden ingehouden door de werkgever.
 • Heffingsloon BT: bedrag aan bijzondere betalingen, zoals vakantiegeld en eindejaarsuitkering, waarover je loonheffing bijzonder tarief (BT) berekend wordt.
 • Loonheffing BT: bedrag aan loonheffing over bijzondere betalingen, zoals vakantiegeld en eindejaarsuitkering, dat verplicht moet worden ingehouden door de werkgever.
 • Arbeidskorting: een korting op je loonbelasting en premie volksverzekeringen. De hoogte van de korting wordt automatisch berekend.

Op de loonstrook van december staan de totaalbedragen voor het hele jaar. Deze zijn ook te vinden op de jaaropgaaf die je in januari van het volgende jaar ontvangt. Deze bedragen  zijn belangrijk voor bijvoorbeeld de belastingaangifte, bewaar deze dus goed.

Aanpassing loonheffing

Wijzigt jouw situatie doordat je deels bij een andere werkgever gaat werken of juist meer voor de Radboud Universiteit gaat werken en minder bij een andere werkgever. Gebruik dan onderstaand formulier om een wijzig door te geven.

4. Vakantiegeld en eindejaarsuitkering

In dit blok staan de bedragen die je hebt opgebouwd voor vakantiegeld (VT) en eindejaarsuitkering (EJU). In de eerste kolom staat het bedrag dat de betreffende maand is opgebouwd en in de tweede kolom het totaal. Je vakantiegeld wordt in mei uitbetaald. Het opgebouwde bedrag geldt daarom vanaf de maand juni of later als je daarna in dienst komt. Je eindejaarsuitkering wordt in december uitbetaald. Het opgebouwde bedrag geldt daarom vanaf de maand januari of later als je daarna in dienst komt. Als je dienstverband afloopt worden deze opgebouwde bedragen uitbetaald bij je laatste salaris.                                                 

5. Netto salaris en rekeningnummer                                                 

In dit blok staat het netto bedrag dat maandelijks naar jou wordt overgemaakt en het rekeningnummer waarnaar dit bedrag wordt overgemaakt.

Contactafdeling