Toelagen

Het is mogelijk dat je een toelage krijgt boven op jouw salaris. Het gaat dan bijvoorbeeld om een toelage voor het werken op ongebruikelijke werktijden, een toelage voor uitstekend functioneren of wanneer je een tijd de functie van een collega hebt waargenomen. Of een toelage meetelt bij de berekening van je pensioen en overige uitkeringen is afhankelijk van de situatie. 

Soorten toelagen

Functioneringstoelage

Je kunt een functioneringstoelage krijgen wanneer je je werkzaamheden zeer goed of uitstekend uitvoert. Een functioneringstoelage ontvang je in principe gedurende een jaar.

Arbeidsmarkttoelage

Je kunt een arbeidsmarkttoelage krijgen wanneer de universiteit jou graag wil behouden. Dit kan bijvoorbeeld zijn als er in de organisatie een tekort is aan jouw specifieke kwaliteiten.

Waarnemingstoelage

Je kunt een waarnemingstoelage krijgen wanneer je voor langere tijd een hoger gewaardeerde functie waarneemt. Deze waarneming moet ten minste 30 dagen hebben geduurd. 

Toelage ongebruikelijke werktijden, overwerk en bereikbaarheidsdienst

Je kunt een toelage voor ongebruikelijke werktijden, overwerk en bereikbaarheidsdienst krijgen wanneer je hoort bij het OBP en in een lagere salarisschaal zit dan schaal 11. 

- Hoogte toelage voor arbeid op ongebruikelijke werktijden

Maandag t/m vrijdag tussen 00.00 uur en 07.00 uur 40%
Maandag t/m vrijdag tussen 20.00 uur en 00.00 uur 40%
Zaterdag   40%
Zon- en feestdagen   75%

De toelage wordt berekend over ten hoogste het maximumsalaris per uur van schaal 7.

- Hoogte toelage bereikbaarheids- en aanwezigheidsdienst

De vergoeding bereikbaarheidsdienst (buiten de vastgestelde werktijden) bedraagt per vol uur 10% van het salaris per uur, maar wordt berekend over over ten hoogste het maximumsalaris per uur van schaal 3. Als er sprake is geweest van aanwezigheidsdienst dan wordt de toelage verhoogd met 25% van het salaris per uur. Bij het verrichten van arbeid tijdens zo’n dienst ontvang je ook een overwerkvergoeding over de gewerkte uren. 

- Hoogte toelage overwerk
De vergoeding overwerk bestaat uit compensatie-uen, gelijk aan de duur van het overwerk, plus het onderstaand percentage van jouw uurloon:

Maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur 25%
Maandag t/m vrijdag voor 07.00 uur en na 18.00 uur 50%
Zaterdag tussen 00.00 uur en 16.00 uur 50%
Zaterdag na 16.00 uur 100%
Zon- en feestdagen   100%

Voor minder dan een half uur overwerk wordt geen vergoeding gegeven. Als het niet binnen de organisatie past om het overwerk in tijd te compenseren dan kan die tijd ook in geld worden vergoed. De eerdergenoemde percentages worden dan met 100 procent verhoogd.

Overwerk op een collectief aangewezen dag

Als jij op een collectieve vrije dag van je leidinggevende de opdracht krijgt om te werken , dan mag je die gewerkte tijd op een ander moment compenseren. Daarnaast krijg je over die gewerkte uren een overwerkvergoeding. 

Declaratieformulier

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met je HR-medewerker. Kijk voor jouw HR-medewerker op de contactpagina.