Langere periode vrij

Als je een langere periode vrij wilt, kun je sparen voor een sabbatical of langdurig verlof. Stem deze vrije periode af met je leidinggevende.

Een sabbatical is een aaneengesloten vrije periode die je besteedt aan je eigen inzetbaarheid, zoals opleiding of onderzoek. Voor een sabbatical dien je een plan in bij je leidinggevende. Je gespaarde vakantie-uren worden aangevuld met 40 vakantie-uren (naar rato van je dienstverband). Ook kun je van je werkgever een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld reis-, verblijfs- of cursuskosten krijgen van maximaal €6.800.

Langdurig verlof is een aaneengesloten vrije periode, of een periode waarin je tijdelijk minder uren per week werkt. Je mag je langdurig verlof naar eigen inzicht invullen. Het verlof wordt niet aangevuld met vakantie-uren of vergoeding door je werkgever.

Je kunt ook uren sparen om je ouderschapsverlof of scholingsverlof te verlengen.

Aanvragen

Tijdens een periode van minimaal drie en maximaal vijf jaren kun je vakantie-uren sparen. Je kunt maximaal 148 uren per jaar sparen. Let op: voor een sabbatical geldt een minimum van 120 uren per jaar. Voor deeltijders geldt het minimum van 120 vakantie-uren naar rato. Het maximum aantal uren geldt niet naar rato.

Voor het sparen en opnemen van de gespaarde vakantie-uren stel je een schriftelijk plan met je leidinggevende. Gebruik daarvoor het Aanvraagformulier Meerjarenspaarmodel. Meld dit ook bij de HR-medewerker van je afdeling.

Verlof Behoud van bezoldiging
Behoud van pensioenopbouw

Opbouw vakantie-uren
Sabbatical          v                v         v

Langdurig verlof
         v                v         v

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling