Aantal vakantie-uren

Je hebt recht op 232 vakantie-uren (naar rato van je dienstverband). Deze uren bestaan uit 152 uur wettelijke vakantie-uren en 80 bovenwettelijke vakantie-uren. Als je deelneemt aan de plusvariant van de flexibele werkduur komen daar 96 compensatie-uren (naar rato) bij. Bij een voltijdse aanstelling mag je 80 vakantie-uren (naar rato) meenemen naar het volgende jaar. Je kunt in BASS zien hoeveel vakantie-uren je dit jaar over hebt. 

Vakantie-uren bekijken

Soorten uren en vervaltermijn

Jouw totaal aantal vakantie- en verlofuren is opgebouwd uit compensatie-uren, wettelijke uren en bovenwettelijke uren. Deze uren vervallen op een verschillend moment:

  • Wettelijke vakantie-uren: dit zijn vier weken waar elke medewerker volgens het Burgerlijk Wetboek recht op heeft. De vervaltermijn voor deze uren is zes maanden (ofwel; 1 juli van het volgende kalenderjaar).
  • Bovenwettelijke vakantie-uren: dit zijn extra vakantie-uren bovenop je wettelijke vakantie-uren die in de CAO Nederlandse Universiteiten zijn afgesproken. De vervaltermijn voor deze uren is vijf jaar.
  • Compensatie-uren: uren die jij ontvangt als je werkt met de plusvariant van de regeling flexibele werkduur. Deze uren komen aan het eind van het kalenderjaar waarin je ze hebt gekregen te vervallen.

Automatisch afboeken

In BASS, waar jij je vakantie- en verlofuren invult, is een volgorde van afschrijven ingebouwd. De vakantie- en verlofuren die als eerste vervallen, worden als eerste afgeboekt. Dit gaat automatisch en hier hoef jij zelf niets voor te doen.

Hoe

  1.  eerst het wettelijke tegoed dat je nog hebt van het vorige jaar;
  2. daarna de compensatie-uren;
  3. daarna de eventuele bovenwettelijke uren die de vervaltermijn bijna hebben bereikt;
  4. daarna de wettelijke uren van het huidige jaar;
  5. als laatste de eventuele bovenwettelijke uren, in volgorde van vervaltermijn.

Let op. Je vakantie en verlof vervalt als je het niet hebt opgenomen vóór de vervaltermijn.

Handleiding

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling