Vakantie-uren over

Als je aan het eind van het jaar vakantie-uren over hebt, kun je uren:

  1. Meenemen naar het volgende jaar
  2. Inzetten in het Keuzemodel
  3. Sparen voor bijvoorbeeld een sabbatical of ouderschapsverlof

1. Meenemen

Je mag zonder overleg maximaal 80 vakantie-uren (naar rato) meenemen naar het nieuwe jaar. Vanaf 80 uur moet je dit overleggen met je leidinggevende. Deze uren moet je binnen zes maanden opmaken. Doe je dit niet, dan moet je mogelijk terug naar de standaard variant van de flexibele werkduur.

2. Inzetten in Keuzemodel

Het inzetten van vakantie-uren in het Keuzemodel, hoef je niet met je leidinggevende te overleggen. Je past je Keuzemodel aan in BASS. Lees meer over de mogelijkheden in het Keuzemodel.

Keuzemodel aanpassen

3. Sparen

Je kunt tijdens drie tot vijf jaar vakantie-uren sparen voor bijvoorbeeld een sabbatical of ouderschapsverlof. Als je vakantie-uren wilt sparen, overleg je met je leidinggevende. Lees meer over vakantie-uren sparen. Je vraagt dit aan door het volgende formulier in te vullen:

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling