Adoptieverlof of pleegzorgverlof

Als je een kind adopteert, heb je recht op maximaal 6 weken verlof. Als je pleegouder wordt, kun je ook in aanmerking komen voor verlof.

Aanvragen

Bespreek het adoptie- of pleegzorgverlof met je leidinggevende. Vraag het verlof uiterlijk drie weken van tevoren aan bij de HR-medewerker van je afdeling.

 

Verlof

Behoud van bezoldiging

Behoud van pensioenopbouw

Opbouw vakantie-uren

Adoptieverlof

5 dagen 100% en daarna 100% van dagloon, via het UWV 

v

v

Pleegzorgverlof

5 dagen 100% en daarna 100% van dagloon, via het UWV 

v

v

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling