Ouderschapsverlof

Voor een kind tot 8 jaar oud kun je 26 weken (naar rato van je dienstverband) ouderschapsverlof opnemen. Hiervan krijg je 13 weken gedurende het eerste levensjaar van je kind 70% van je loon doorbetaald. Neem je ouderschapsverlof op na het eerste levensjaar van je kind dan krijg je 62,5% van je loon doorbetaald. De andere 13 weken zijn onbetaald.

Je neemt je ouderschapsverlof op per week. Je kunt het ouderschapsverlof op elke gewenste wijze opnemen, tenzij dit vanwege bedrijfs- of dienstbelangen niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat een bepaalde afdeling hierdoor onderbezet raakt.

Je hebt geen recht op ouderschapsverlof als je voor hetzelfde kind bij een andere werkgever al ouderschapsverlof hebt opgenomen. Heb je niet het volledige recht opgenomen dan worden de opgenomen weken verrekend.

Meerling

Je kunt voor ieder kind afzonderlijk ouderschapsverlof opnemen. 

Ouderschapsverlof bij adoptie / pleegkind

Bij ouderschapsverlof voor een geadopteerd kind of pleegkind heb je gedurende het eerste jaar na opname van het kind in het gezin recht op 70% van je loon. Voor zover het kind nog geen 8 jaar oud is.

Aanvragen

Geef uiterlijk 2 maanden van tevoren schriftelijk door aan je leidinggevende wanneer je met ouderschapsverlof wilt gaan. Vermeld daarbij:

 1. Over welke periode je het verlof wilt opnemen 
 2. Het aantal verlofuren dat je per week wilt opnemen 
 3. Hoe je de verlofuren over de week wilt spreiden 

Na goedkeuring van je leidinggevende, vraag je het verlof aan bij je HR-afdeling. Gebruik daarvoor het formulier ‘Aanvragen ouderschapsverlof’ onderaan de pagina.

Financiële consequenties

Gedeeltelijk betaald verlof

 • Over de uren waarop ouderschapsverlof is verleend behoud je 70% (gedurende het eerste levensjaar van je kind) of 62,5 % (na het eerste levensjaar van je kind) van je bezoldiging.
 • De reiskosten woon-werkverkeer worden (naar rato) van je werkdagen aangepast.
 • Als je ziek of arbeidsongeschiktheid wordt, blijft het ouderschapsverlof doorlopen en blijft de betaling over de verlofuren 70% of 62,5% van de bezoldiging.
 • Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof vindt uitstel van het ouderschapsverlof plaats.
 • Over de uren van het ouderschapsverlof bouw je alleen wettelijke vakantie-uren op.

Onbetaald verlof

 • Over de uren waarop ouderschapsverlof is verleend ontvang je geen bezoldiging.
 • De reiskosten woon-werkverkeer worden (naar rato) van je werkdagen aangepast.
 • Als je ziek of arbeidsongeschiktheid wordt, blijft het ouderschapsverlof doorlopen.
 • Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof vindt uitstel van het ouderschapsverlof plaats.
 • De opbouw van pensioenrechten gaat tijdens het verlof gewoon door. Je bent over het verlofgedeelte zowel het werknemers- als het werkgeversdeel van de pensioenpremie verschuldigd. Deze premie wordt op je deeltijdsalaris ingehouden of verrekend tijdens je volledige verlof.
 • Over de uren van het ouderschapsverlof bouw je geen vakantie-uren op.
VerlofBehoud van bezoldigingBehoud van pensioenopbouwOpbouw vakantie-uren
Betaald ouderschapsverlof70% of 62,5%                  vwettelijke vakantie-uren
Onbetaald ouderschapsverlof             x werknemer betaalt 100% premie             x

Aanvraag uitkering UWV

De universiteit vraagt namens jou bij het UWV een uitkering aan bij opname van betaald ouderschapsverlof gedurende het eerste levensjaar van het kind.

Downloads

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling