Verlof bij overlijden

Als een naaste overlijdt heb je recht op kort verzuimverlof. Hoe lang je vrij krijgt verschilt per familielid (dit geldt ook voor schoonfamilie). Neem altijd contact op met je leidinggevende om jouw persoonlijke situatie te bespreken.

  • Bij overlijden van een ouder of kind: vier verlofdagen.
  • Bij overlijden van een grootouder, broer, zus of kleinkind: twee verlofdagen.
  • Bij overlijden van een overgrootouder, oom, tante, neef, nicht, achterkleinkind, betovergrootouder, oudoom, oudtante, achterneef, achternicht: 1 verlofdag.
  • Als je de begrafenis of nalatenschap regelt, kun je in totaal maximaal vier dagen verlof krijgen.

Begrafenis regelen

Als je de begrafenis of nalatenschap regelt, kun je in totaal maximaal 4 dagen verlof krijgen. Bijvoorbeeld voor het overlijden van een grootouder of broer of zus.

Aanvragen

Neem contact op met je leidinggevende. Meld dit ook bij de HR-medewerker van je afdeling. In BASS registreer je dit verlof als 'buitengewoon verlof'.

Verlof Behoud van bezoldiging Behoud van pensioenopbouw Opbouw vakantie-uren
Kort verzuimverlof          v                v        v

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling