Scholingsverlof

Als je een opleiding gaat doen die je niet (helemaal) binnen werktijd mag volgen, kun je uren sparen om (extra) verlof te krijgen. Gedurende een periode van maximaal 5 jaren kun je 76 vakantie-uren per jaar sparen voor het volgen van een studie of opleiding. De opleiding moet gerelateerd zijn aan je werk of je loopbaanontwikkeling.

Aanvragen

Voor het sparen en opnemen van de gespaarde vakantie-uren stel je een schriftelijk plan met je leidinggevende op. Gebruik daarvoor het formulier 'Aanvraag meerjarenspaarmodel vakantie-uren'. Meld dit ook bij de HR-medewerker van je afdeling.

Verlof Behoud van bezoldiging Behoud van pensioenopbouw Opbouw vakantie-uren
Scholingsverlof 50 – 100%                v      v

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling