Vakbondsverlof

Als (bestuurs)lid van een vakbond heb je mogelijk recht op verlof. Je kunt vrij krijgen voor:

  • Vergaderingen
  • (Kader)activiteiten
  • Cursussen

Aanvragen

Neem contact op met je leidinggevende. Meld dit ook bij de HR-medewerker van je afdeling.

Verlof Behoud van bezoldiging Behoud van pensioenopbouw Opbouw vakantie-uren
Vakbondsverlof           v                v       v 

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling