Ziekte en verlof

Ook als je (gedeeltelijk) ziek bent, dien je vakantie op te nemen als je daar -ondanks jouw medische situatie- wel toe in staat bent. Bijvoorbeeld als je re-integratie activiteiten verricht en/ of benutbare mogelijkheden hebt. Het opbouwen, opnemen en verjaren van vakantie-uren verschilt nauwelijks van wanneer je niet ziek bent:

  • Je bouwt je normale vakantie-uren op, ook tijdens uren die je niet werkt omdat je ziek bent. 
  • Je neemt je normale vakantie-uren op als je vrij neemt, ook voor de uren die je niet werkt omdat je ziek bent. 
  • Na 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de vakantie-uren zijn toegekend, vervallen de wettelijke uren. Idem als voor medewerkers die niet ziek zijn.

Uitzondering

Als je om medische redenen of in verband met andere bijzondere omstandigheden geen vakantie kunt nemen, dan vervallen je wettelijke vakantie-uren pas na vijf jaar. De bedrijfsarts moet dit schriftelijk onderbouwen.

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling