Keuzemodel

Met het Keuzemodel kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden flexibel inzetten. Hierdoor heb je in sommige gevallen een belastingvoordeel. Zo kun je bijvoorbeeld inkomen (belast) ruilen voor een vergoeding (onbelast) voor kosten die je maakt. Een keuze die je maakt, kan gevolgen hebben voor de berekening van uitkeringen die gekoppeld zijn aan je salaris.

Het Keuzemodel is een aanvulling op je arbeidsvoorwaarden. Werknemers van de Radboud Universiteit kunnen meedoen aan het Keuzemodel. Deelnemen aan het Keuzemodel is niet verplicht. Studentassistenten, werknemers die op declaratiebasis werken, stagiaires en vakantiekrachten kunnen niet meedoen aan het Keuzemodel.

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.