Regeling belastingvrije vergoeding (aanvulling) woon-werk verkeer

Je kunt door inzet van de bronnen in het keuzemodel een (extra) belastingvrije vergoeding van de reiskosten voor het woon/-werkverkeer ontvangen.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.