30% regeling

Als je vanuit het buitenland naar Nederland verhuist voor een baan aan de Radboud Universiteit, dan heb je mogelijk recht op de 30%-regeling. De 30%-regeling is een vergoeding voor de extra kosten die je maakt als je Nederland komt werken. Dit is de zogenoemde vergoeding voor extraterritoriale kosten. Door toepassing van de 30%-regeling ruil je 30% van je oorspronkelijke loon uit voor een belastingvrije vergoeding. De Radboud Universiteit mag dan vijf jaar lang 30% van je inkomen belastingvrij uitbetalen.

Je komt in aanmerking voor de 30%-regeling als je:

  1. tenminste 16 van de 24 maanden voordat je in dienst komt bij de Radboud Universiteit op minimaal 150 km van de Nederlandse grens woonde;
  2. je specifieke kennis en vaardigheden hebt die op de Nederlandse arbeidsmarkt (bijna) niet aanwezig zijn. 
  3. je 16 maanden voordat je in dienst komt bij de Radboud Universiteit niet in Nederland hebt gewerkt.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan je HR-medewerker de aanvraagprocedure bij de Belastingdienst starten. De Belastingdienst beslist of je recht hebt op de 30%-regeling. Lees meer op de website van de Belastingdienst

Contact

Neem contact op met je HR-medewerker.