Begeleiding bij rouw en verlies

Als je iemand uit je gezin, je familie- of vriendenkring hebt verloren voel je het gemis na jaren nog. In samenwerking met een studentenpsycholoog biedt de Studentenkerk jou de mogelijkheid om hierover te praten in een groep. Daarnaast kun je een herdenkingsplek inrichten of een herdenkingsdienst organiseren.

Rouwverwerking

Rouwgroep

De pastores bieden een rouwgroep aan voor studenten (twee keer per jaar) en voor medewerkers (een keer per jaar). 

Studenten

Schrijf je in voor één van de twee rouwgroepen voor studenten:

Rouwgroep op dinsdagavondRouwgroep op donderdagmiddag

Medewerkers

Voor medewerkers ligt de startdatum van de rouwgroep nog niet vast. Heb je interesse? Meld je dan aan via onderstaand formulier.

Gesprek met een pastor

De pastores van de Studentenkerk kunnen ook bijstand verlenen in de omgang en een mogelijk begin van verwerking bij een plotseling overlijden of een toekomstig verwacht overlijden.

Plan een gesprek met een pastor

Herdenkingsplek

Bij het overlijden van een student of medewerker van de universiteit of hogeschool bestaat de mogelijkheid om een herdenkingsplek in te richten in de Studentenkerk.

Op de herdenkingsplek kan een foto worden geplaatst, een kaarsje worden aangestoken en een boek worden geplaatst om te condoleren en om eventuele gedachten en herinneringen op te schrijven. De herdenkingsplek is dagelijks tijdens kantooruren te bezoeken.

Herdenkingsdienst studentenkerk

Herdenkingsdienst

Daarnaast is het mogelijk om op eigen initiatief en/of in samenwerking met een van de studentenpastores een herdenkingsdienst te organiseren. Studenten en medewerkers kunnen dan een eigen bijdrage leveren. De studentenpastores kunnen daarbij behulpzaam zijn en indien gewenst voorgaan in de viering.

Centraal staat de herdenking van de overledene en de ervaringen en gevoelens van de nabestaanden. Dat kan op een religieuze manier, maar dat hoeft niet.

Herdenkingsviering

Ieder jaar vindt een herdenkingsviering plaats voor overledenen van de Radboud Universiteit.

Eerstvolgende herdenkingsviering

Uitvaart in de Studentenkerk

Incidenteel vindt ook een uitvaart plaats vanuit de Studentenkerk met medewerking van de studentenpastores. Zij kunnen worden gevraagd voor het leiden van een uitvaart, zolang het mensen van de universiteit of de hogeschool betreft of leden van de gemeenschap die geregeld de Studentenkerk bezoeken.

Als de eigen kerkruimte niet genoeg plaats biedt kan worden uitgeweken naar een andere kerk of locatie.

Contact

Wil je meer informatie over het inrichten van een herdenkingsplek of het organiseren van een herdenkingsdienst of uitvaart? Neem dan contact op met het secretariaat.