Sacramenten

Biecht

Als je de behoefte voelt te biechten, voel je dan vrij contact op te nemen met studentenpastoor Jos Geelen.

Doop

Op zondag, tijdens of na de zondagviering, kunnen ouders die een band hebben met de Radboud Universiteit of HAN hun kindje laten dopen. Voor studenten of medewerkers van de Radboud Universiteit en HAN die op volwassen leeftijd gedoopt wensen te worden, is een speciaal traject - genaamd catechumenaat. 

Vormsel/belijdenis

Het is mogelijk om in een viering van de Studentenkerk Belijdenis te doen of het Vormsel te ontvangen. In onderling overleg bepalen we een datum en bespreken we het voorbereidingstraject. 

Ziekenzalving/uitvaart

Medewerkers, studenten of andere leden van de universitaire gemeenschap die ernstig ziek zijn kunnen de ziekenzalving ontvangen. Ook kan de uitvaart vanuit de Studentenkerk worden verzorgd. 

Huwelijk

Medewerkers, studenten of andere leden van de universitaire gemeenschap kunnen bij ons terecht voor een huwelijksviering in onze kerk. Voorafgaand aan de viering zijn er enkele gesprekken ter voorbereiding.

Contact over sacramenten

Voor meer informatie over sacramenten kan je contact opnemen met Jos Geelen.

(024) 361 91 88

Contactafdeling