Onbetaald verlof

Ouderschapsverlof en zorgverlof zijn vormen van onbetaald verlof die in de wet zijn geregeld. Voor een sabbatical is in de CAO Nederlandse Universiteiten een aanvullende regeling opgenomen. Lees meer over ouderschapsverlof, zorgverlof en sabbatical.

Aanvullend buitengewoon onbetaald verlof

Aanvullend buitengewoon onbetaald verlof is niet in de wet of de CAO Nederlandse Universiteiten geregeld. Het heeft daarom gevolgen voor je:

  • Inkomen
  • Pensioen
  • Sociale verzekeringen

Als de Radboud Universiteit belang heeft bij je verlof, dan wordt je pensioenpremie mogelijk gezamenlijk met jou betaald. Als je verlof niet in het belang van de Radboud Universiteit is, dan moet je zelf de volledige pensioenpremie betalen. Dit geldt ook voor de werkgeverslasten. Tijdens onbetaald verlof ben je, onder voorwaarden, wel verzekerd voor WW (Wet Werkloosheidsuitkering), WIA (Wet Werk, Inkomen en Arbeidsvermogen) en ZW (Ziektewet-uitkering).

Aanvragen

Om onbetaald verlof aan te vragen, neem je contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Verlof Behoud van bezoldiging Behoud van pensioenopbouw Opbouw vakantie-uren
Onbetaald verlof                x Afspraak op maat                x

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling