Verlof aanvragen

Verlof vraag je aan in het Bedrijfs Administratief Systeem (BASS). Je logt in via BASS. Bekijk de instructie om te zien hoe je gebruik maakt van het selfservice systeem om verlof aan te vragen.

Stappenplan

 1. Selfservice verlof aanvragen

  1. Open de autorisatie RU Afwezigheid en selecteer Mijn Verlofdetails.
  2. Klik op [Verlofdetails invoeren].
  3. Voer begin- en einddatum van het verlof in, eventueel met gebruikmaking van de kalender; voer het aantal uren in.
  4. Klik op [Opslaan voor later] wanneer je de ingevoerde uren nog niet door wilt sturen naar je leidinggevende ter goedkeuring. Deze mutatie kan dan later d.m.v. bijwerken (zie verderop onder Bijwerken) verder afgemaakt en alsnog verstuurd worden.
  5. Boven het overzicht staat een bevestigingsregel: "Bevestiging - De wijzigingen zijn ter goedkeuring verstuurd". In het overzicht heeft de ingevoerde verlofuren de Goedkeuringsstatus “Goedkeuring wachtend”.
  6. In de werklijst op de beginpagina staat de mededeling dat de verlofaanvraag ter goedkeuring is doorgestuurd aan de leidinggevende.
  7. Na goedkeuring door leidinggevende staat de mededeling in de werklijst.
 2. Buitengewoon verlof aanvragen

  1. Volg stap 1 en stap 2 van het bovenstaande stappenplan 'Selfservice verlof aanvragen'.
  2. Selecteer bij Afwezigheidssoort “Buitengewoon verlof”.
  3. Reden afwezigheid wordt standaard gevuld met “Buitengewoon verlof”; selecteer, indien van toepassing, een andere reden uit de waardelijst.
  4. Vervolg het bovenstaande stappenplan bij stap 3.

  LET OP: bij buitengewoon verlof moeten dagen gevuld worden; het is mogelijk om decimale getallen met 2 cijfers achter de komma/punt (afhankelijk van de instelling in BASS) in te voeren.

 3. Verlof bijwerken

  1. Klik in het afwezigheidsoverzicht op het icoon in de kolom Bijwerken om een verlofaanvraag te wijzigen.
  2. Het scherm "Afwezigheid bijwerken: afwezigheidsdetails invoeren" wordt geopend; hierin kunnen de wijzigingen worden aangebracht.
  3. Klik op [Volgende] en op het scherm wordt de voorgestelde wijziging getoond.
  4. Als deze wijziging correct is, klik op [Versturen (Z)]. Deze wordt verder hetzelfde afgehandeld als een nieuwe verlofaanvraag.
  5. Na goedkeuring door leidinggevende zal de wijziging doorgevoerd zijn.

  Indien al een verlofdag is ingevoerd en achteraf wordt voor een periode waarin deze verlofdag valt, verlof aangevraagd, kan de verlofaanvraag van 1 dag gewijzigd worden voor meerdere dagen door de begin- en/of einddatum en het aantal uren te wijzigen.

  LET OP: Als een verlofaanvraag, waarvan de datum al is verstreken, gewijzigd moet worden, kan dit alleen door de secretaresse van de betreffende afdeling. Het icoon Bijwerken is niet aan te klikken.

 4. Verlof verwijderen

  1. Klik in het afwezigheidsoverzicht op het icoon in de kolom Verwijderen om een verlofaanvraag te verwijderen.
  2. Het scherm 'Afwezigheidsdetails' wordt geopend met de verwijderde verlofaanvraag.
  3. Klik op [Versturen (Z)]. Deze wordt verder hetzelfde afgehandeld als een nieuwe verlofaanvraag.
  4. Na goedkeuring door leidinggevende zal de verlofaanvraag verwijderd zijn.
 5. Verlofsaldo bekijken

  • Het verlofsaldo kan bekeken worden door in het scherm Mijn Verlofdetails op Saldo: Verlof te klikken.
  • Het verlofsaldo kan ook bekeken worden door via het navigatorscherm Mijn Verlofsaldo te openen.