Zorgverlof

Als iemand in je omgeving zorg nodig heeft, dan kun je zorgverlof opnemen. Het gaat om personen waarvan het logisch is dat jij daar zorg voor draagt. Bijvoorbeeld:

  • Partner 
  • Kinderen 
  • Familieleden

In sommige gevallen kun je ook zorgverlof opnemen voor de verzorging van:

  • Huisgenoten, zoals je inwonende schoonmoeder
  • Overige sociale contacten, zoals een vriend(in) of buren

Omdat je bij zorgverlof bijna altijd salaris inlevert, kun je in sommige gevallen overwegen om vakantie-uren op te nemen. 

Neem contact op met je leidinggevende om jouw persoonlijke situatie te bespreken.

Kort verzuimverlof

Je hebt recht op maximaal 3 dagen per jaar.

Aanvragen 

Meld dit bij je leidinggevende. Geef de reden, omvang en vermoedelijke duur van het verlof aan. Meld dit ook bij de HR-medewerker van je afdeling.

Kortdurend zorgverlof

Je hebt recht op maximaal 10 dagen per jaar. 

Aanvragen 

Meld dit bij je leidinggevende. Geef de reden, omvang en vermoedelijke duur van het verlof aan. Meld dit ook aan de HR-medewerker van je afdeling.

Langdurend zorgverlof

Je hebt recht op maximaal 6 keer je wekelijkse arbeidsduur, verspreid over 12 - 18 weken. Langdurend zorgverlof wordt niet doorbetaald.

Aanvragen 

Voor het aanvragen van langdurend zorgverlof neem je direct contact op met je de HR-medewerker van je afdeling.

Verlof Behoud van bezoldiging Behoud van pensioenopbouw Opbouw vakantie-uren
Kort verzuimverlof 100%                v                v
Kortdurend zorgverlof 70%                v                v
Langdurend zorgverlof                x Werknemer betaalt 100% premie                v

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.