Verlof voor politieke functies

Als je een politieke functie verricht, heb je mogelijk recht op buitengewoon verlof. Bij een parttime politieke functie kun je buitengewoon verlof krijgen voor vergaderingen en daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Bij een fulltime functie, kun je buitengewoon verlof krijgen voor één zittingstermijn.

Aanvragen

Neem contact op met je leidinggevende. Meld dit ook bij de HR-medewerker van je afdeling.


Verlof
Behoud van bezoldiging Behoud van pensioenopbouw Opbouw vakantie-uren
Buitengewoon verlof parttime politieke functies          v                v       v
Buitengewoon verlof fulltime politieke functies          x                x       x

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling