Lid worden van een vakbond

Bij de Radboud Universiteit worden medewerkers vertegenwoordigd door de vakbonden CNV, FBZ, FNV en AOb. De vakbonden zijn onafhankelijk en zetten zich in voor de belangenbehartiging van de medewerker tijdens het Lokaal Overleg (LO).

Onderwerpen

De vakbonden houden zich bezig met de CAO en lokale regelingen, werkzekerheid bij reorganisaties en thema’s als werkdruk, sociale veiligheid en het verbeteren van carrièreperspectieven. De vakbonden kunnen ook een onafhankelijke rol spelen in individuele of collectieve arbeidsconflicten.

Lid worden

Als lid van een werknemersorganisatie kun je een rol spelen in de totstandkoming van de CAO en bij de lokale arbeidsvoorwaardenregelingen. Ook kun je bij de vakbonden terecht met individuele vragen en problemen, zoals je baan, rechtspositie, CAO of bij juridische problemen. Het Lokaal Overleg neemt hier een onafhankelijke positie in.

Contact

Heb je vragen of wil je lid worden? Neem dan contact op met Arina Vermaas, vakbondssecretaris Lokaal Overleg.

06 31132758

Contactafdeling