Actueel - coronavirus

De Radboud Universiteit volgt de berichtgeving over het coronavirus op de voet en neemt maatregelen conform de officiële adviezen van RIVM, WHO en de Nederlandse overheid.
Actuele informatie over alle maatregelen op de campus vindt u hier: ru.nl/coronavirus.

Ventilatie

Alle gebouwen op de campus zijn getoetst op mogelijke risicosituaties met betrekking tot de ventilatiesystemen. In enkele gevallen heeft dit geleid tot aanvullende maatregelen of beheersmaatregelen. Vrijwel alle gebouwen op de campus hebben echter een ventilatiesysteem dat voldoet aan de RIVM-richtlijnen.

De mechanische ventilatie in de gebouwen zuigt verse lucht van buiten naar binnen en blaast gebruikte lucht naar buiten. De installatie is ruim voor de opening van het gebouw ingeschakeld en blijft ook na sluitingstijd lang in bedrijf. Op deze wijze is geborgd dat de installaties zorgen voor een goed en veilig binnenklimaat.

In de gebouwen zonder mechanische ventilatie is natuurlijke ventilatie via geopende ramen en deuren de oplossing.

De medewerkers van Campus & Facilities volgen de ontwikkelingen continue. Bovengenoemde richtlijnen en maatregelen zijn gebaseerd op de meest recente richtlijnen van het RIVM en in overleg met de Arbo- en Milieudienst (AMD) samengesteld.

Meer informatie over maatregelen en richtlijnen