Storing melden

Is er een storing in of rond het gebouw? Meld een urgente storing direct telefonisch via 024 363 33 33.

Is de storing niet urgent, vul dan het formulier storing melden zo volledig mogelijk in.

Naam, e-mailadres, telefoonnummer en U (of E)-nummer zijn noodzakelijke gegevens.