Bedrijfshulpverlening BHV

Bedrijfshulpverlening (BHV) omvat alle maatregelen die een werkgever moet nemen om de veiligheid van zijn werknemers en bezoekers te waarborgen.

De organisatie van de Bedrijfshulpverlening (BHV) en EHBO in de gebouwen van het Mercator Science Park is ondergebracht bij de BHV-organisatie van de Radboud Universiteit. De huurders in de gebouwen van het Mercator Science Park leveren gezamenlijk de bhv'ers voor het betreffende gebouw. Instructies en trainingen worden verzorgd door de campusbrede BHV-organisatie waartoe ook deze bhv'ers behoren.

Bijscholing en oefening

De BHV organiseert trainingen en bijscholing voor alle bhv'ers. Daarnaast vinden, op verzoek van de verhuurder, calamiteitenoefeningen plaats om de kennis en vaardigheden van de bhv'ers op peil te houden.

Voor informatie over bijscholing en/of trainingen kunt u zich wenden tot bhv@ru.nl

Arbo- en Milieudienst (AMD)

De Arbo- en Milieudienst (AMD) ondersteunt het Radboudumc en de Radboud Universiteit op het gebied van vitaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Ook biedt de AMD advies en begeleiding op het gebied van straling, biologische agentia, milieu en veiligheid.

Meer informatie over de dienstverlening van de AMD: www.ru.nl/amd.