buurtaal en buurcultuur: samen van elkaar leren

Het project "Nachbarsprache & buurcultuur" werd gestart door de Radboud Universiteit en de Universiteit Duisburg-Essen met als doel middelbare scholen te ondersteunen bij uitwisselingstrajecten tussen Duitse en Nederlandse scholen. Deze uitwisselingen hebben de deelnemende leerlingen in staat gesteld een regionale én Europese identiteit te ontwikkelen. Het project werd gefinancieërd door het Interreg V programma van de Europese Unie. Het project was actief van 2017 tot 2021.

Direct naar

Activiteiten

  • Regelmatige uitwisseling tussen VO-docenten;
  • Regelmatige scholierenuitwisselingen;
  • Ontwikkelen van lesmateriaal (materiaaldozen) voor de Duitse en Nederlandse les;
  • Taaltrainingen en thematische workshops;
  • Voortdurende monitoring van de uitwisselingsprojecten;
  • Ideeënbundel voor een intensievere Nederlands-Duitse samenwerking tussen Nederlandse en Duitse middelbare scholen op lange termijn.

Doelen

  • Bevordering en blijvende intensivering van lessen in de Duitse taal en cultuur;
  • Intensivering van grensoverschrijdende contacten tussen scholieren;
  • Bevordering van de interesse van de scholieren in de buurtaal en buurcultuur; ontwikkeling van begrip voor elkaar.
  • Scholieren door middel van een direct contact met de buurtaal en buurcultuur voorbereiden op een grensoverschrijdende toekomst.