Infomateriaal over het project

De flyer (pdf, 5,2 MB) “Nachbarsprache & buurcultuur” geeft u en uw leerlingen een eerste indruk van het project. In de flyer is ook het spel ‘grenzeloos door de Euregio’ aan te treffen. Dit spel biedt uw leerlingen een overzicht van de Euregio. Tijdens het spel gaan de leerlingen op reis naar verschillende steden binnen de Euregio. Bij iedere stad krijgen uw leerlingen een vraag over de desbetreffende stad. Als docent kunt u kiezen tussen drie verschillende moeilijkheidsniveaus. Geeft de leerling het goede antwoord, dan mag hij dobbelen en net zoveel stations als het aantal ogen dat hij of zij heeft gegooid reizen. Voor het spel hebt u een dobbelsteen en de vragen/antwoorden, die op internet te vinden zijn, nodig. Hier kunt u de vragen en oplossingen van het spel vinden: https://www.ru.nl/nachbarsprache-nl/grenzeloos/euregio/.

De informatiefolder (pdf, 3,7 MB) bevat informatie voor docenten en leerlingen. De informatiefolder is tweetalig. In de folder vindt u informatie over de activiteiten en doelen van het project, net zoals algemene projectinformatie en informatie over de leiding en coördinatie van het project. Ook vindt u in de informatiefolder contactgegevens van het project.

Naast de flyer en de informatiefolder vindt u hier ook de onlineversie van het poster van het project (pdf, 3,6 MB). Bent u een deelnemende partnerschool en hebt u nog geen poster van ons ontvangen? Neem dan graag contact met ons op.

In het magazine "Samen met en van elkaar leren: buurtaalleren en schooluitwisselingen (pdf, 33 MB)" doen we uitgebreid verslag van het project. We presenteren de verschillende invalshoeken van diverse betrokkenen.

Alle documenten op een rij: