Docentendag Duits 2017

Datum bericht: 16 november 2017

MvD-DocentendagDuits-155395

In aanwezigheid van de z.e. de ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland, de heer Dirk Brengelmann, ging het interregproject "Nachbarsprache & buurcultuur" op donderdag 16 november officieel van start, met een druk bezochte bijeenkomst aan de Radboud Universiteit.

Brengelmann

De Duits ambassadeur, de heer Brengelmann, stelde in zijn "Grusswort" dat het leren kennen van elkaars taal en cultuur een voorwaarde is voor een bloeiend samenleven in de ruime euregios, de Duits-Nederlandse grensgebieden waar Europa dagelijks tot leven komt. Hij zei dat hij in zijn contact met de minister van onderwijs telkens weer zal pleiten voor het leren van de Duitse taal op middelbare scholen. Ook aan de Duitse kant, in het bondsland Noordrijn-Westfalen groeit de aandacht voor het leren van Nederlandse taal en cultuur.

Han van Krieken

Rector magnificus prof. Han van Krieken verwelkomde de gasten met een Duitstalige toespraak, waarin hij het belang van samenwerking tussen Duitse en Nederlandse onderwijsinstellingen benadrukte. Hij bepleitte een meertalige universiteit, waar naast Nederlands en Engels ook Duits als voertaal kan worden gebruikt.

Margot van Mulken

Professor Margot van Mulken, decaan van de faculteit Letteren, sprak de aanwezigen eveneens in het Duits toe. Zij wees op het belang van een hechte relatie tussen vo-scholen en universiteit, toen ze sprak van een "gesunde Kreislauf": de vo-leerlingen worden immers studenten, kunnen na hun bachelor of master de docentenacademie volgen om weer in te stromen in het middelbaar onderwijs, maar dan als docent.

1

De kernidee van het project "Nachbarsprache & buurcultuur" - 'je vrij leren bewegen in de Euregio' - werd toegelicht door de professoren Ute Boonen (van de universiteit Duisburg-Essen) en Paul Sars (Radboud Universiteit), die vervolgens in gesprek gingen met docente Nederland Claudia Grimmeck en schooldirectrice Barbara Mennekes (Europaschule Kamp Lintfort) en docente Duits Annette Heym en schoolleider Hanneke Arpots (Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud). Docenten en schoolleiders begroeten de uitwisseling, niet alleen voor de leerlingen maar ook voor henzelf, omdat ook zij van elkaar kunnen leren.

Hoofdrolspelers waren de leerlingen - Neslihan en Lukas (Kamp Lintfort) en Lara (NSG) - die vertelden over hun eerste uitwisseling, en studenten Nederland-Duitsland-Studies, die uitwisselingen hebben begeleid en hulpmiddelen ontwikkelden. Deze studenten Robine Pollemans, Jonas Lang, Janou Herberighs, Xander Zwaneveld, Suzanne Immers en Yonec Bremmers bleken tot verrassing van docenten en projectmedewerkers de ideale matchmakers tijdens de eerste uitwisselingen.

Meer informatie