Middelbare scholen-project ‘Nachbarsprache – Buurcultuur’ stimuleert Nederlands-Duitse uitwisseling en samenwerking

Datum bericht: 1 juni 2017

‘De taal en cultuur van je buurland leren, door samen te leren’! Dat is het devies van  ‘Nachbarsprache – Buurcultuur’, een project voor Duitse en Nederlandse middelbare scholen, dat is ontwikkeld door de Radboud Universiteit en de Universität Duisburg-Essen. In de komende vier jaar krijgen VO-scholen in de Euregio Rijn-Waal de gelegenheid om intensieve uitwisselingen van leerlingen, docenten en schoolleiders te organiseren met scholen in het buurland. Het initiatief wordt ondersteund door het Bondsland Noordrijn-Westfalen, de Provincie Gelderland en het Europese Interregfonds.

Met het project hopen de universiteiten uitwisseling van onderwijs tussen Nederland en Duitsland te stimuleren, om leerlingen tijdig te laten kennismaken met de cultuur van hun buurland. Daarbij gaat het niet alleen om lessen Duits en Nederlands, maar juist om een bredere uitwisseling. Want van een les Aardrijkskunde of een gymles in Duitsland leer je soms meer over Duitsers en Duitsland dan in de taalles Duits. En andersom.


Economische, politieke en culturele belangen

Samenwerking tussen Nederland en Duitsland is op dit moment belangrijker dan ooit, legt initiatiefnemer Paul Sars, hoogleraar Duitslandstudies aan de Radboud Universiteit, uit. ‘Op economisch, politiek en cultureel gebied zijn goede banden met Duitsland voor ons land van groot belang. Meer dan de helft van de goederen die Nederland uitvoert via Duitsland belandt in Duisburg en Düsseldorf. Feitelijk is er sprake van één economie, die in Rotterdam begint en langs de oostgrens zijn afzet vindt in Noordrijn-Westfalen, via de weg, het spoor en het water.’ Paul Sars: ‘We moeten leerlingen uit het voortgezet onderwijs opvoeden met het perspectief dat het gebied aan beide kanten van de grens gemeenschappelijk leefgebied is. Een gebied met een typisch eigen Duitse en Nederlandse cultuur; maar die spannende verschillen kunnen we wel delen, door samen van elkaar te leren. Uitwisselingen via scholen zijn daarin een waardevolle stap.’

Begeleiding op maat

VO-docenten reageren enthousiast. In de verkennende fase hebben zich al meerdere  scholen gemeld die interesse hebben om deel te nemen. De beide universiteiten begeleiden het project door nascholing te bieden voor docenten, workshops te organiseren voor schoolleiders en hun wetenschappelijke inzichten vruchtbaar te maken voor leerprocessen en uitwisselingen in de toekomst. Daarbij wordt er ondersteuning op maat geboden. ‘Schooltypen en leerlingen verschillen. Daarom ontwikkelen we voor elk samenwerkingsverband tussen een Duitse en een Nederlandse school samen met hun docenten speciale materiaalboxen, toegespitst op het niveau en de interesses van hun eigen leerlingen, zodat de uitwisseling diepgang krijgt en beklijft’, vertelt Sabine Jentges, een van de projectleiders vanuit de Radboud Universiteit.

Het project gaat vanaf augustus 2017 volop van start. Geïnteresseerde scholen kunnen zich melden bij de projectleiding (Nachbarsprache@let.ru.nl). Nadere informatie is te vinden op de website van het project: www.ru.nl/nachbarsprache.